Zasady w pracy nad projektem

  • Włączenie wszystkich stron, angażujących się adekwatnie do umiejętności w odpowiednie projekty ROKPY.
  • Zarządzenie przez lokalnych pracowników, co prowadzi do akceptacji i zakorzenienia projektów w lokalnej społeczności.
  • Nadzorowanie projektów przez założycielkę ROKPY Leę Wyler i jej współpracowników, co zapewnia efektywne przeznaczanie donacji w miejsca najpilniej potrzebujące pomocy.  

Podstawowe wartości ROKPY

 

Uproszczona struktura administracyjna

  • Wolontariusze na całym świecie – obecnie jest ich ponad 200
  • Duża część pracy nad projektami jest wykonywana wolontaryjnie przez Leę Wyler, współzałożycielkę ROKPA
  • Proporcja środków z donacji przeznaczana na bezpośrednią pomoc ludziom dotkniętym ubóstwem (głównie dzieci i młodzież) jest bardzo wysoka.

Organizacja