Podstawowe wartości ROKPA

 

 

Szacunek dla wszystkich ludzi

ROKPA pomaga tam gdzie pomoc jest potrzebna. Dla ROKPA wszyscy ludzie są równi, niezależnie od tego czy są bogaci czy ubodzy, i w poszanowaniu ich religii, pochodzenia, rasy i kultury. W oferowniu i otrzymywaniu pomocy, wszyscy są tak samo równi.


Docenianie tradycyjnej wiedzy 

ROKPA wyjątkowo szanuje wiedzę i umiejętności lokalnej społeczności. Dzięki kreatywnemu dialogowi, ROKPA wprowadza aspekty Zachodniej wiedzy tylko wówczas gdy zdecydowanie wzbogaci to warunki życia jej podopiecznych. 

Pomaga ludziom aby omgli sami sobie pomóc

Inicjatywa powstania projektu ROKPA zawsze pochodzi od lokalnej społeczności, ponieważ to oni wiedzą najlepiej jakiego rodzaju pomocy potrzebują. Poprzez aktywny udział we wprowadzaniu projektu rozwijają w sobie poczucie siły i pewności niezbędnej do zmiany ich życia na lepsze. Ponieważ projekty odpowiadają realnym potrzebom istnieje nikła szansa niepowodzenia. Ponieważ projekty ROKPA są bardzo efektywne, są szeroko respektowane i często naśladowane. 


Kluczowe znaczenie edukacji

ROKPA reprezentuje holistyczne rozumienie edukacji, co znaczy, że istotne jest zarówno przekazywanie wiedzy i informacji, jak i podkreślanie szeroko rozumianego rozwoju człowieka i promowanie kompetencji społecznych. Przez wiele już lat towarzyszyliśmy naszym uczniom podczas gruntownego programu edukacji szkolnej i akademickiej, wspieraliśmy, przekazywaliśmy umiejętności praktyczne i społeczne, wyposażając je w umiejętność podjęcia samodzielnego życia.

ROKPA przeciwstawia się dyskryminacji i promuje edukację dziewcząt i możliwości zatrudnienia dla kobiet. 


Koordynowanie projektów

Fundamentalne priorytety ROKPA to ochrona zdrowia, edukacja i inicjatywy kulturalne, ale bazując na aktualnych potrzebach danej społeczności , niejednokrotnie najbardziej istotne jest najpierw podjęcie projektów zapewniających wyżywienie, zalesianie czy zachowanie rękodzieła. Gdy te podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone, możemy przejść do naszych podstawowych wartości. 

Holistyczne podejście do opieki zdrowotnej

Bez zdrowia nie ma równowagi organizmu, umysłu i ducha, gdy osiągnie się ten balans możliwe jest poszanowanie siebie i innych. ROKPA nie zaniedbuje żadnego z tych aspektów i poświęca wiele uwagi dla utrzymania i rozwoju wiedzy i praktyki medycyny Tybetańskiej. 


Minimalna biurokracja

According to Swiss law, ROKPA INTERNATIONAL is a Swiss organisation. The organisation is represented in 17 countries worldwide, as well as a number of development associations, which raise the funds necessary for our projects. ROKPA INTERNATIONAL coordinates this international network and implements the projects. The financial statements are audited by Truvag Revisions AG.

The valuable support of our many volunteers enables us to keep our administration costs low and helps to achieve a maximum sustainable impact.